Ett ögonblick! Vad händer i S?

Vad händer i Stenungsunds största parti ett knappt år innan valet? Låt oss se efter!

-Just nu håller vi på att arbeta fram ett nytt handlingsprogram för nästa mandatperiod, berättar ordförande Morgan Andersson.

Diskussionen är intensiv och idéerna många när S i Stenungsund samlas för att dels utvärdera förra programmet och för att påbörja arbetet med nästa.

-Vi kan bocka av en hel del av det vi sa förra valet!

Ja, S i Stenungsund har inte legat på latsidan. Exempel på vallöften som kan bockas av är: fixar-tjänster för att de äldre kan få kostnadsfri hjälp hemma, gratis simskola för sexåringar för ökad simkunnighet, beslut om seniorresor i kollektivtrafiken, lekplats i centrum, låta hemtjänsten vara valbart alternativ i LOV.

-Nästa mandatperiod måste bostadsbyggandet intensifieras, säger kommunalrådet Bo Pettersson.

-Våra äldre måste kunna känna sig trygga. Här är hemtjänstpersonalen otrolig viktig, fortsätter Ritva Stubelius.

När diskussionen kommer in på skolan så finns många tankar. Alla är dock överens om att skolan och barns utveckling och utbildning är högprioriterat.

-Vi får inte glömma att satsa också på högstadierna, menar Johnny Alexandersson. Och skolan måste på riktigt vara avgiftsfri.

Ett centralt begrepp som gänget som samlats enas om är ordet TRYGGHET.

En trygg kommun med trygga miljöer är grundbult för att kunna utveckla kommunen. Alla har rätt att känna trygghet annars är man inte fri.

Nästa träff för att fortsätta arbeta med framtiden politiska idéer är 6 dec kl 18:00 på kommunhuset.

Naturligtvis är alla välkomna!

facebook Twitter Email