Du ska kunna lita på sjukvården!

Vi har en fantastisk sjukvård i Västra Götaland! De medicinska möjligheterna är stora och personalen kvalificerad. Men vi vet också att sjukvården brottas med stora problem.
Vi har en fantastisk sjukvård i Västra Götaland! De medicinska möjligheterna är stora och personalen kvalificerad. Men vi vet också att sjukvården brottas med stora problem. Våra sjukhus befinner sig i en skuldfälla. Underskott läggs till underskott till följdav för liten plånbok i förhållande till utgifterna. Kravet finns att underskotten ska tas igen, vilket innebär att bland andra Kungälvs sjukhus börjar varje år på minus. Det inte svårt att förstå att det här slår hårt mot såväl patienter som personal. Under de tre år som den moderatledda majoriteten styrt regionen har köerna växt, tillgängligheten minskat och vårdplatserna blivit färre. Detta samtidigt som regionen gör rekordresultat, mycket tack vare nya statsbidrag miljardklassen från den S-ledda regeringen. Men pengar på banken gör ingen friskare. De måste komma patienter och personal till del! Vi socialdemokrater vill ha stopp för den ekonomiska undermineringen av sjukvården. Vi vill ta av regionens vinst 
och nollställa sjukhusens underskott redan i år och ge vården reella ekonomiska möjligheter att behålla och anställa mer personal, få verktyg för att korta köer och göra vården mer tillgänglig. Men den moderatledda majoriteten säger nej. Det ska vara självklart att den som är sjuk ska vårdas i en säng i ett rum, inte i en korridor! Det ska inte råda tvivel om att den som är sjuk ska få vård i tid! Och vi måste ha arbetsplatser där personalen trivs, vill vara kvar på och söker sig till. För oss socialdemokrater går omtanke alltid före vinstjakt.

 

 

facebook Twitter Email