Det ska bli tryggare att vara företagare!

Små och medelstora företag står för majoriteten av de jobb som växer fram och fler behöver våga ta steget att starta företag, framförallt fler kvinnor skriver Melisa Nilsson (S).

Det ska vara tryggt att starta och driva företag

Små och medelstora företag står för majoriteten av de jobb som växer fram och fler behöver våga ta steget att starta företag, framförallt fler kvinnor skriver Melisa Nilsson (S).

Företagare är inte endast viktiga för kompetensförsörjningen – det ger ett stort värde för individen. Möjlighet att förverkliga en dröm och möjlighet att utvecklas och bidra. Företagare skapar jobb. Hjälper till att bygga upp välfärden.  Småföretagen är viktiga för att kommunerna ska kunna bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, skolor och bibliotek.  Dessutom räcker pengarna till sjukvård, räddningstjänst, ekonomiskt bistånd för att nämna några. 

På kommunal nivå är småföretagen och deras anställda Sveriges största skattebetalare. I hela 217 av landets 290 kommuner står småföretagare för största andelen av skatteintäkterna. I Stenungsund består näringslivet av ca 2900 företag – dem ska vi vårda och uppmuntra men även skapa bättre förutsättningar så att fler vågar ta steget att starta företag. 

Idag när företagare blir sjuka eller vid vård av barn har de en sämre ekonomisk trygghet. Flera undersökningar, nu senast rapporten Entreprenörskap i Sverige från Entreprenörskapsforum, visar att inte minst kvinnor drar sig för att starta eget.

Regeringen tillsätter nu en trygghetsutredning som ska se över socialförsäkringssystemet för företagare. Den svenska trygghetsmodellen ska komma alla till dels, även företagare anser vi Socialdemokrater.

-Utredningen får också i uppdrag att se hur systemet behöver ändras för att uppmuntra fler kvinnor att starta eget. För mig och andra S kvinnor i Stenungsund är det glädjande besked att trygghetsutredningen även innefattar det. Idag ser vi att kvinnor skjuter upp att starta eget till efter föräldraskapet. Så ska det inte behöva vara, menar Melisa Nilsson.

– Fler och fler säger att socialförsäkringarna inte fungerar för dem. Om vi som regering inte agerar så skulle systemet tappa i legitimitet, säger Annika Strandhäll socialministern.

Det får inte straffa sig att ha eget företag i stället för att vara anställd om du blir sjuk. Den svenska trygghetsmodellen ska fungera även för företagare.

Melisa Nilsson

Socialdemokraterna i Stenungsund

facebook Twitter Email