Den lokala S-valanalysen är klar.

Oklara majoritetsförhållanden i olika politiska församlingar följde i spåren av valresultaten i alla tre valen. Alliansen är begravd. Blockpolitiken brutits genom nya politiska överenskommelser. Den politiska kartan har ritats om. Läs hela rapporten här.

Valanalysgruppen har haft följande sammansättning: Christer Ahlen (sammankallande) Ida Melin, Janne Rudén, Lars-Ebbe Pettersson och Ritva Stubelius.

Det blev ingen folkomröstning om välfärden i 2018 års val. (s) gjorde i riksdagsvalet sitt sämsta val sedan 1920-talet. 

Oklara majoritetsförhållanden i olika politiska församlingar följde i spåren av valresultaten i alla tre valen.  Alliansen är begravd. Blockpolitiken brutits genom nya politiska överenskommelser. Den politiska kartan har ritats om. 

Samtidigt stärktes väljarnas tillit till att delta i val – valdeltagandet ökade. 

I Stenungsund uppnådde (s) sina bästa resultat i turordning: region, kommun och riksdag. 

Om uppdraget är att sammanfatta denna rapport om valet 2018 i Stenungsund i fem huvudpunkter blir resultatet följande:

  • S blev största parti både kommunal- och riksdagsvalen trots sitt sämsta valresultat någonsin, och fjärde förlustvalet i kommunvalet i rad. Två valdistrikt avgjorde i allt väsentlig (s) tillbakagång. De långsiktiga utvecklingstendenserna är oroväckande, och särskilt i hela Göteborgsområdet. 
  • Moderaterna var sargade redan innan valet ur flera synpunkter, och visade en tillbakagång bland väljarna i kommunalvalet i samma storleksordning som (S). I Riksdagsvalet förlorade Moderaterna sin ställning som största part, och minskade mest i redan starka valdistrikt
  • Den politiska kartan har i Stenungsund fått ännu skarpare geografiska konturer, och är förknippad med SD:s framgångar i valet. De sker framför allt i valdistrikten i den östra delen av kommunen. Partiets intar också vågmästarroll även om det blev en stor minoritet som ska leda och styra ett större fullmäktige. Dessutom tog Stenungsundspartiet säte i kommunfullmäktige. 
  • Valarbetet blev intensivt för dem som deltog aktivt i detta. Färre än i den senaste valrörelsen fick göra mer. Engagerade partimedlemmar i de olika valdistrikten ”lyste” med sin frånvaro. Intresset för att delta i valarbetet bland flera av partiets kandidater blev också ganska svalt. Väldigt mycket blev också bra som t.ex. material-/trycksaksproduktion och dominansen i den lokala mediedebatten.  
  • De centrala politiska budskapen avlöste varandra. Reda aktiva blev ”överinformerade”. Hushållen – väljarna – nåddes inte direkt av varken partiets fyra huvudbudskap i kommunalvalet. Det mesta ägde rum alldeles för sent. Av det här följer minst 15 att-göra-uppdrag för (s) i Stenungsund. Dessutom vinner inget parti ett val i sociala medier, och (s) gör det inte heller enbart under en valrörelse.

facebook Twitter Email