BAKLÄXA – SD!

Vår uppfattning är att det ligger på arbetsgivarens ansvar att tillse att personalen har rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete.

Inför språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg är rubriken på en motion som SD sänt till Kommunfullmäktige i Stenungsund.

SD föreslår kommunfullmäktige att besluta, att införa obligatorisk språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen.

Vi Socialdemokrater föreslår SD att läsa ordentligt då Socialstyrelsen inte ställer krav eller rekommendationer på språktester – däremot står det i Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personalen som arbetar inom vård-och omsorg(SOSFS 2011:12).

Vi vet att personal inom äldreomsorgen har en varierande bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet liksom språkförutsättningar. Mot den bakgrunden är det givetvis viktigt med en strukturerad introduktion för nyanställd baspersonal.

Introduktionen anpassas till arbetstagarens ålder, erfarenhet, vana vid arbetsuppgifter, kulturell bakgrund och eventuell funktionsnedsättning.

Det är alltså Stenungsunds kommun som ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag.

Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre personer kan uppnå kunskaper och förmågor genom godkända kurser i vård och omsorgsprogrammet eller annan motsvarande utbildning.

I en intervju i STO tidningen uttalar en av cheferna inom äldreomsorgen att man ställer krav på kunskaper i svenska språket!

Med andra ord följer man Socialstyrelsens föreskrift och råd i Stenungsunds kommun!

Vi menar att SD slår in öppna dörrar när de kräver obligatoriska språktester.

Socialdemokraternas uppfattning är att det ligger på arbetsgivarens ansvar att tillse att personalen har rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete.

Om detta är ett så stort problem som SD påstår utan någon faktaunderlag – är det inte ett beslut i Kommunfullmäktige om obligatoriska språktester som är lösningen.

I avtalen på det kommunala området finns begreppet kompetensutveckling, det är fack och arbetsgivare som har att hantera dessa frågor och hitta lösningar!

 

Melisa Nilsson (S)

Jan Rudén (S)

Kommunstyrelsen

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email