Ansvar för Stenungsund

Pressmeddelande: Politiken i Stenungsund är till för att skapa det bästa för våra invånare. Mot den bakgrunden har Moderaterna och Socialdemokraterna idag beslutat att gemensamt ta ansvaret för vår kommun.

I en turbulent tid, med svåra utmaningar, är det viktigt med ett handlingskraftigt styre. Vi
representerar två partier med olikheter, men också likheter. Det är utifrån våra likheter vi
kommit överens om vilka förslag vi ska gå fram med. Vi förenas i viljan att ta ansvar för
helheten och vill arbeta tillsammans för att kunna genomföra strategiskt viktiga beslut,
utveckla kommunen framåt och nå Stenungsunds vision 2035.

Kraft att leda Tillsammans
Wouter Fortgens Morgan Andersson
Gruppledare Moderaterna Ordförande Socialdemokraterna

Mediekontakter:
Socialdemokraterna:
Morgan Andersson 070-5267474
Olof Lundberg 073-0453743
Moderaterna:
Wouter Fortgens 070-8209069
Maria Renfors 070-9839109

facebook Twitter Email