Valberedningens förslag på nomineringar till riksdags- och regionlista

Nu är det snart dags för medlemsmöte, där nomineringarna till riksdag och region ska fastställas.

Här är valberedningens förslag på nomineringar:

Riksdagen utan inbördes ordning
Gustafsson Fabian
Nilsson Melisa

Övriga nomineringar i rangordning
Kenneth g Forslund
Aylin Fazelian

Regionen utan inbördes ordning

Ahlén Christer
Andersson Morgan
Andersson Roger
Okanovic Sanida
Olsson Janette
Pettersson Lars-Ebbe
Stubelius Ritva

Dessa nomineringar fastställs på medlemsmötet 1 nov på kommunhuset kl 18:00.
Vid frågor kontakta Olof Lundberg, ordförande valberedningen i Stenungsunds ak.

facebook Twitter Email