Taggade valarbetare i Stenungsund!

Vi har under året varit det ledande partiet i Stenungsund som drivit utbyggnader av goda kvaliteter i Stenungsund. Vi har klarat det genom god ledning i det politiska arbetet i kommunen. Som parti kännetecknas vi som en stabil och trygg samarbetspartner.

Taggade valarbetare i Stenungsund som är villiga att ge allt för en socialdemokratisk valseger den 9 september!

Idag har vi haft valupptakt som inleddes av ordförande Morgan Andersson samt valledare Lars-Ebbe Pettersson. Vi har många aktiviteter, varje dag fram till valdagen 9 september. Varje insats är viktig och varje röst är viktig!

Vi är taggade och tänker ge järnet för valvinst och för ett fortsatt S-styre i Stenungsund!

Vi har under året varit det ledande partiet i Stenungsund som drivit utbyggnader av goda kvaliteter i Stenungsund. Vi har klarat det genom god ledning i det politiska arbetet i kommunen. Som parti kännetecknas vi som en stabil och trygg samarbetspartner.

Under mandatperioden 2019-2022 vill vi:

 

BOSTÄDER FÖR ALLA

  • Bygg hyresrätter i alla kommundelar.
  • Hålla nere hyreshöjningarna i Stenungsundshem genom att sänka

vinstkravet.

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN

  • Förstärka med pedagogiska leksaker i förskolan med 500kr/barn.
  • Ytterligare 1000kr/elev i grundskolan till skolmaterial.
  • Upprustning av skolor och förskolor för att inte behöva riva pga

bristande underhåll.

VÅRD OCH OMSORG

  • Vi vill förbättra personalpolitiken i kommunen med 4 miljoner kronor
  • Vi vill undersöka om LSS verksamheten i Svenshögen bland annat kan

driva ett minilivs.

LYFT I KOMMUNEN

  • Föreningsliv – extrainsatser till stöd för deras verksamhet.
  • Vi ska värna om och utveckla fixartjänsten för våra äldre.
  • Vi ska behålla och även försöka utveckla seniorkort.

 

Vill du vara med och göra en insats – tveka inte, hörav dig! Via vår hemsida, facebook eller till vår valledare Lars-Ebbe Pettersson!

facebook Twitter Email