S i Stenungsund har tagit listan och handlingsprogram!

För Socialdemokraterna i Stenungsund är huvudfrågan att öka tryggheten. Vi har en plan för hur vi ökar tryggheten i samhället, i skolan och för äldre. I ett samhälle som håller ihop är också tryggheten större.

Pressmeddelande:
Socialdemokraterna i Stenungsund har haft årsmöte.
Fullmäktigelistan är fastställd och handlingsprogrammet är taget.

Huvudfrågorna i valet är:

Kraftsamla för ett tryggare Stenungsund
Genom bla
—Större vuxennärvaro bland våra unga
-Fler ferietjäster
-Tätare samverkan med polis, socialtjänst och räddningstjänst

Upprustning av våra skolor
Genom bla
-Vi avsätter 5 milj till upprustning av våra barns skolor och miljöer
-Vi vill ha porrfria skolor

Fler ska få äldreboende för trygg ålderdom
Genom bla
-När man fyllt 95 år ska man kunna få plats på äldreboende
-Nytt äldreboende ska byggas

För mer info:
Bo Pettersson, kso
Morgan Andersson, ak-ordf

Kommunfullmäktige 2019-2022

1. Bo Petterson, Stora Höga
2. Melisa Nilsson, Kyrkenorum
3. Morgan Andersson, Jörlanda
4. Carola Granell, Jörlanda
5. Lars-Ebbe Pettersson, Centrum
6. Katja Nikula, Ucklum
7. Olof Lundberg, Jörlanda
8. Janette Olsson, Högenorum
9. Jan Rudén, Stora Höga
10. Carin Oleryd, Jörlanda
11. Roger Andersson, Centrum
12. Pia Andell, Centrum
13. Claes Ohlsson, Spekeröd
14. Ritva Stubelius, Centrum
15. Himan Mojtahedi, Kopper
16. Gunnel Lundgren, Hallerna
17. Fabian Gustafsson, Hasselbacken
18. Sanida Okanovic, Högenorum
19. Johnny Alexandersson, Högenorum
20. Ida Melin, Jörlanda
21. Christer Svensson, Ödsmål
22. Martina Pettersson, Kopper
23. Göran Andtbacka, Centrum
24. Berith Svensson, Ödsmål
25. Ingemar Johansson, Ödsmål
26. Ann Christensson, Ödsmål
27. Ronnie Hjälm, Centrum
28. Doa al Saif, Hasselbacken
29. Jimmy Fyrevik, Ödsmål
30. Marie Nilsson, Kärr
31. Thomas Hjelm, Ödsmål
32. Siv W Johansson, Centrum
33. Tommy Olsson, Högenorum
34. Ingela Lovehammer, Kopper
35. Lars-Göran Nilsson, Strandnorum
36. Samar al Hasson, Hasselbacken
37. John Rundberg, Hallerna
38. Eva-Lisa Birath, Stora Höga
39. Staffan Vretborn, Centrum

 

 

facebook Twitter Email