Ett starkare och mer solidariskt Sverige genom aktiv integration

Som socialdemokratisk politiker brinner jag för ett samhälle där jämlikhet och solidaritet är hörnstenar. Den nyligen publicerade rapporten från Nya Kompisbyrån och Perspetivo visar hur avgörande dessa värden är för framgångsrik integration. Rapporten lyfter viktiga röster från våra utrikesfödda medborgare och ger oss värdefulla insikter i hur vi kan förbättra vårt gemensamma arbete för ett mer inkluderande samhälle.

Som någon som själv flydde från Bosnien och Hercegovina och växte upp i Skärhamn, har jag personligen upplevt hur viktigt det är med ett samhälle som öppnar sina armar. De möjligheter jag fick i min nya hemort formade mig och visade på den enorma potential som finns i samhället. Det är vår uppgift som politiker att säkerställa att integrationen inte bara blir en fråga om statistik och byråkrati, utan en verklig förbättring av livskvaliteten för alla Sveriges invånare. Rapporten visar tydligt att tillgång till arbete och sociala nätverk är avgörande för att människor ska känna sig som en del av samhället. Det understryker behovet av att våra politiska åtgärder måste fokusera på att skapa arbetsmöjligheter och främja social samvaro mellan nya och etablerade svenskar. Vi behöver fortsätta stärka språkundervisningen, underlätta erkännandet av utländska kvalifikationer och erfarenheter, samt minska byråkratiska hinder.

Vårt arbete mot en framgångsrik integration måste vara modigt och beslutsamt. Som socialdemokrater tror vi på kraften i kollektiv handling. Vi kommer att fortsätta stödja och utveckla politik som inte bara hanterar de symptom vi ser i ojämlikhet och segregation utan som angriper dessa problem vid roten.

Rapporten från Nya Kompisbyrån och Perspetivo är en kraftfull påminnelse om att integration är ett pågående arbete som kräver konstant uppmärksamhet och engagemang. Som Socialdemokrater är vi fast beslutna att arbeta för en politik där ingen lämnas bakom!

Vi ska bygga broar, inte barriärer, och säkerställa att varje individ får möjligheten att bidra till och forma vårt gemensamma samhälle.

Låt oss använda insikterna som en grund för att vidareutveckla vår integrationspolitik. Integration är inte bara en moralisk skyldighet, utan också en investering i Sveriges framtid. När vi lyckas integrera alla invånare fullt ut, ökar vi den ekonomiska tillväxten och innovationskraften. Dessutom förstärker framgångsrik integration den sociala sammanhållningen och tryggheten i samhället, vilket minskar konflikter och bygger broar mellan olika kulturer.

Genom att varje individ får möjlighet att bidra till och dra nytta av samhällsgemenskapen skapar vi ett starkare Sverige tillsammans!

Melisa Nilsson
Ordförande Socialdemokraterna Stenungsund

facebook Twitter Email