Bo Pettersson i topp! Här är valberedningens förslag till kf-lista

Valberedningen släpper sitt förslag på kf-lista som gäller nästa mandatperiod. De har jobbat på uppdrag av partiet och har haft en mängd parametrar att ta hänsyn till. Listan ska fastställas på årsmötet.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 2019-2022

1. Bo Petterson, Stora Höga

2. Melisa Nilsson, Kyrkenorum
3. Morgan Andersson, Jörlanda
4. Carola Granell, Jörlanda
5. Lars-Ebbe Pettersson, Centrum
6. Katja Nikula, Ucklum
7. Olof Lundberg, Jörlanda
8. Janette Olsson, Högenorum
9. Jan Rudén, Stora Höga
10. Carin Oleryd, Jörlanda
11. Roger Andersson, Centrum
12. Pia Andell, Centrum
13. Claes Ohlsson, Spekeröd
14. Ritva Stubelius, Centrum
15. Himan Mojtahedi, Kopper
16. Gunnel Lundgren, Hallerna
17. Fabian Gustafsson, Hasselbacken

18. Sanida Okanovic, Högenorum
19. Johnny Alexandersson, Högenorum

20. Ida Melin, Jörlanda
21. Christer Svensson, Ödsmål
22. Martina Pettersson, Kopper

23. Göran Andtbacka, Centrum

24. Berith Svensson, Ödsmål

25. Ingemar Johansson, Ödsmål

26. Ann Christensson, Ödsmål

27. Ronnie Hjälm, Centrum

28. Doa al Saif, Hasselbacken
29. Jimmy Fyrevik, Ödsmål
30. Marie Nilsson, Kärr
31. Thomas Hjelm, Ödsmål
32. Irene Sjödin, Centrum
33. Tommy Olsson, Högenorum
34. Ingela Lovehammer, Kopper
35. Lars-Göran Nilsson, Strandnorum

36. Samar al Hasson, Hasselbacken

37. John Rundberg, Hallerna

38. Eva-Lisa Birath, Stora Höga

39. Staffan Vretborn, Centrum

40. Siv W Johansson, Centrum

facebook Twitter Email