Årsmöte framflyttat!

Vi kommer med ny kallelse minst 14 dagar före nytt årsmöte.

Till alla våra medlemmar i Socialdemokraterna i Stenungsund.

Styrelsen för Stenungsunds arbetarkommun har beslutat att flytta fram årsmötet på grund av nuvarande förhållanden och den oron som många upplever.

Vi vill ha ett trevligt och välbesökt årsmöte och som ordförande upplever jag att vi inte kan uppfylla det i detta läge.

Vi kommer med ny kallelse minst 14 dagar före nytt årsmöte.

Det är tråkigt att lämna detta besked med denna åtgärd men med respekt för den aktuella situationen så känner styrelsen att det är nödvändigt att hantera årsmötet på detta sätt.

Den gamla styrelsen fortsätter sitt uppdrag fram tills det att ny styrelse är vald.

Med vänlig hälsning

Morgan Andersson

Ordförande

Stenungsunds Arbetarkommun

facebook Twitter Email